پله برقی و رمپ متحرک

  • سیستم کنترل پی ال سی
  • VVVF
  • سیستم روغن خودکار
  • پله برقی: 30 و 35 درجه
  • رامپ متحرک: 0 تا 12 درجه
  • با استادارد EN
...